Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Context

Prin contribuția directă la îmbunătăţirea calităţii educației şi formării profesionale precum şi prin dezvoltarea și furnizarea de programe de formare relevante adresate actorilor cheie implicaţi în asigurarea calităţii în IPT, proiectul este in concordanţă cu obiectivele Strategiei Lisabona, cu Liniile Directoare Integrate pentru Crestere Economică și Ocupare și cu prevederile Comunicatului de la Helsinki (2006).

Proiectul răspunde direct priorităţilor formulate în Declarația de la Copenhaga (2002) privind “Promovarea cooperării pentru asigurarea calităţii, cu evidențierea schimburilor de metode și modele, precum și de criterii comune și principii ale calităţii aplicate în educație și formare profesională’”. Proiectul este in deplină consonanță cu Recomandarea Parlamentului European privind implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calității în formare profesională (EQARF) în statele membre UE (aprilie 2009).

mai mult »

 

Justificarea necesității

Recomandarea Parlamentului European privind implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) (aprilie 2009) solicită Statelor Membre „să definească în termen de 24 de luni de la aprobarea recomandării o abordare naţională a Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională” în urma unui proces transparent de consultare cu principalii factori interesaţi din sistemul de formare profesională.

Definirea acestei abordări naţionale va permite oferirea unor programe de calificare conform cerinţelor europene şi va permite, pe termen mediu, recunoaşterea europeană a certificatelor naţionale de competenţe profesionale.

mai mult »