Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Context

Prin obiectivele propuse, proiectul este în concordanţă cu orientările strategice în formarea profesională iniţială din România, parte a Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2004 – 2010, care vizează în mod prioritar asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic. Prin accentul pus pe formarea şi îndrumarea pe tot parcursul proiectului a membrilor grupului tintă, proiectul este în concordanță cu priorităţile naționale de dezvoltare cuprinse în Planul National de Dezvoltare și cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, care are ca prioritate tematică de intervenţie a Instrumentelor Structurale “dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman din Romania”. Dezvoltarea reţelelor şcolare în domeniul asigurării calităţii şi formarea actorilor cheie implicați în acest proces contribuie la asigurarea unei educaţii iniţiale moderne şi de calitate.
Grupul ţintă al proiectului este format din 96 de membri ai Consiliilor de administratie și 96 de membri ai Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității din şcolile selectate în proiect (reprezentative la nivel național pentru principalele domenii de pregătire din IPT) precum și din 42 de inspectori cu funcții de monitorizare şi control din inspectoratele şcolare, cu atribuţii în domeniul asigurării calităţii în IPT. Recrutarea participanţilor se va face pe baza unor criterii de selecţie care vor viza experienţa generală in domeniul asigurării calităţii şi experienţa specifică în dezvoltarea de parteneriate, în monitorizarea şi evaluarea calităţii. Implicarea și mentinerea în proiect a participantilor se va realiza prin folosirea unor metode de formare interactive, centrate pe cursant şi prin oferirea de sprijin şi îndrumare pe toata perioada de desfaşurare a proiectului. Proiectul răspunde unor nevoi stringente ale grupului ţintă. Aplicate din anul scolar 2006 – 2007, mecanismele de asigurare a calităţii în IPT sunt încă într-o etapă incipientă de implementare iar necesitatea colaborării interinstituţionale în domeniu este acută.
Cunoaşterea cerinţelor europene privind calitatea în formarea profesională şi facilitarea cooperării în cadrul reţelelor şcolare sunt esenţiale pentru întărirea capacităţii grupului ţintă de a dezvolta şi implementa mecanisme relevante şi coerente de asigurare a calităţii. Rapoartele de autoevaluare şi monitorizare externă a calităţii în IPT evidenţiază faptul că aprecierea obiectivă a nivelului de performanţă atins de şcoală este greu de realizat in lipsa unor mecanisme funcţionale de benchmarking (compararea cu buna practică în domeniu).