Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Justificarea necesității

În acest context, îndeplinirea obiectivului specific al proiectului privind Dezvoltarea cadrului operaţional pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în IPT este esenţială.

Mecanismele de asigurare a calităţii în IPT au fost dezvoltate în perioada 2003 – 2006 şi implementate la nivel de sistem din anul şcolar 2006 – 2007. În această perioadă, au fost făcuţi primii paşi spre o cultură instituţională a calităţii la nivelul şcolilor, dar în perspectivă este imperios necesară facilitarea cooperării între şcoli pentru întărirea capacităţii acestora de a implementa mecanisme relevante şi coerente de asigurare a calităţii.
În cadrul proiectului vor fi constituite reţele parteneriale compuse din şcoli care oferă calificări în acelaşi domeniu de pregătire. Acestea se confruntă cu probleme similare în dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi in consecinţă beneficiile colaborării într-o astfel de reţea sunt maxime.
Prin dezvoltarea retelelor parteneriale între școli proiectul răspunde direct acestei necesități. În vederea asigurării eficacităţii proiectului, pachetele de activităţi propuse realizează o abordare integrată, care presupune atât dezvoltarea, cât şi utilizarea competenţelor dobândite de aceştia în pilotarea instrumentelor şi metodologiilor. Programul de formare, sprijinul şi îndrumarea oferite grupului ţintă pe tot parcursul proiectului răspund in mod direct necesităţilor specifice ale acestuia.
Valoarea adăugată a proiectului este dată de:

  • formarea a 234 de persoane resursă în domeniul dezvoltării reţelelor parteneriale pentru asigurarea calităţii în IPT (până în prezent nu au fost furnizate programe de formare care să abordeze această tematică)

  • dezvoltarea cadrului metodologic pentru implementarea EQARF în România

  • crearea a 16 reţele naționale de intersasistenţă între şcoli care oferă calificări în acelaşi domeniu de pregătire profesională

  • efectuarea a 16 evaluări colegiale de tip “peer review” de către membri ai Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din şcolile partenere

  • elaborare ghid de bune practici în dezvoltarea reţelelor parteneriale

  • desfăşurarea a 96 de activităţi de învăţare colegială (peer learning)

  • dezvoltarea unui parteneriat transnațional în domeniul asigurării calităţii în formarea profesională cu o instituţie reprezentativă pentru acest domeniu în ţara de proveniență