Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.1:

Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate

Titlul proiectului:

Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale

Numărul de identificare al contractului:

POSDRU/85/1.1/S/57551

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială, prin dezvoltarea de instrumente şi metodologii pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în învăţământul profesional și tehnic (IPT), utilizând reţele parteneriale între școli

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea cadrului operaţional pentru implementarea Cadrului Comun European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională (EQARF) în IPT
2. Dezvoltarea reţelelor parteneriale între școli
3. Formarea actorilor cheie implicați în asigurarea calităţii în IPT
GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI:

96 de membri ai Consiliilor de administrație
96 de membri ai Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității
42 inspectori cu funcții de monitorizare și control din inspectoratele școlare