Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Activitatea VI.2. Organizarea a 8 seminarii tematice

În data de 25 septembrie 2012 a avut loc al optulea seminar tematic organizat în cadrul proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", Str. Domnească, nr. 169, Galaţi. La seminar au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din Municipiul Galaţi.

 

Activitatea VI.2. Organizarea a 8 seminarii tematice

În data de 22 mai 2012 a avut loc al patrulea seminar tematic organizat cu scopul diseminării activităţilor şi a rezultatelor proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. La acest eveniment, găzduit de Colegiul Tehnic Mircea Cristea din Braşov, au participat reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Braşov şi ai unităţilor şcolare din judeţ.

 

Scurtă descriere a activității de învățare colegială (peer-learning) 2 - Tulcea

În data de 20.04.2012 la Colegiul ”Brad Segal” Tulcea s-a derulat activitatea cu tema "Interdisciplinaritatea şi trans¬disciplinaritatea – factori de creştere a calităţii învăţământului profesional şi tehnic”.

În cadrul acestei manifestări reprezentanții școlilor din rețea au vizitat școala și atelierele şcoală de panificație și prelucrarea cărnii.

Au urmat prezentarea proiectelor inter şi transdiciplinare pe tema „Microorganismele şi viaţa” în amfiteatrul școlii. Proiectele au fost realizate de echipe de 5-6 elevi pe diverse discipline: fizică, chimie, biologie, biotehnologie, igienă, biotehnologii, microbiologie.Lucrările au fost evaluate de către un juriu format din cadre didactice din şcoală şi coordonatorul de activităţi educative.

Toate proiectele şi produsele activităţii elevilor (prezentare power poit, postere ştiinţifice, filme didactice) sunt postate pe un wiki: http://parteneriate.wikispaces.com/

În partea a doua a activităţii elevii au desfăşurat concursul interactiv pentru asigurarea caracterului transdisciplinar. După derularea probelor interactivea avut loc jurizarea de către o echipă de elevi şi au fost desemnați câştigătorii.

În încheiere, participanții școlilor membre și-au prezentat propriile exemple de bună practică.

 

Activitatea VI.2. Organizarea a 8 seminarii tematice

În data de 24 aprilie 2012 a avut loc al doilea seminar tematic organizat în cadrul proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul Economic Ioan Ghica din Târgoviște Au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Dâmbovița şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din judeţ.

 

 

Activitatea VI.2. Organizarea a 8 seminarii tematice

În data de 14 septembrie 2012 a avut loc al şaptelea seminar tematic organizat în cadrul proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. Evenimentul a fost găzduit de Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu"din Bucureşti. Au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din Municipiul Bucureşti.

 

Activitatea VI.2. Organizarea a 8 seminarii tematice

În data de 7 mai 2012 a avut loc al treilea seminar tematic organizat în cadrul proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. Evenimentul a fost găzduit de Colegiul Anghel Saligny din Baia Mare. Au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Maramures şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din judeţ.

 

Activitatea IV.7.2. Organizarea de activități de învățare colegială în cadrul rețelelor parteneriale

În data de 30 martie 2012 a avut loc a doua întâlnire de peer learning, a Rețelei parteneriale nr. 01_ AgerQ , domeniul Agricultură. Tema pusă în discuție a fost “Asigurarea calității prin derularea de proiecte- Agricultura ecologică’’ Activitatea de peer learning a fost organizată de Grupul Şcolar Agricol Alexandria, jud. Teleormn La eveniment au participat şcolile membre ale rețelei din Prejmer, jud. Brasov, Miroslava jud. Iași, Geoagiu, jud. Hunedoara, Valea Călugărească, jud. Prahova și Turda. Tema propusa si-a atins obiectivul - promovarea agriculturii ecologice la școlile membre ale retelei AgerQ.

 

Act. VI. 2. Organizare a 8 seminarii tematice

În data de 10 aprilie 2012 a avut loc primul seminar tematic la Colegiul Tehnic Petru Muşat, din Suceava în cadrul proiectului finanţat din FSE „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, ID 57551. Au participat la eveniment inspectori de specialitate, dar şi reprezentanţi ai unităţilor şcolare din judeţul Suceava.

 
More Articles...