Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Indicatori

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Numărul unităţilor şcolare sprijinite

96

 

Personal din educaţie şi formare instruit/perfecţionat

234

 

Număr de participanţi la instruire – învăţământ preuniversitar

234

Număr de participanţi FSE – femei

170

Număr de standarde şi proceduri actualizate/dezvoltate - învăţământ preuniversitar

2

Indicatori de rezultat

Rata personalului din educație şi formare pregătit care a fost certificat (%)

95

Număr de participanţi la instruire certificaţi -învăţământ preuniversitar

220

Parteneri transnaţionali implicaţi în proiect - învăţământ preuniversitar

1

Indicatori adiţionali de realizare imediată

Numar strategii de implementare a Cadrului European de Referință în Asigurarea calității (EQARF) in IPT

1

Numar rapoarte de evaluare colegială (peer review)

16

Numar decizii de acreditare programe de formare profesională

1

Numar planuri de activitate anuale la nivelul rețelelor

16

Indicatori adiţionali de rezultat

Număr de activități de învățare colegială

96

Număr rapoarte de monitorizare internă a activității rețelelor parteneriale

16

Număr rapoarte de monitorizare externă a activității rețelelor parteneriale

16

Număr rapoarte de autoevaluare a activității rețelelor parteneriale

16

Număr ghiduri de bune practici în dezvoltarea rețelelor parteneriale elaborate

1