Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Rețele parteneriale

Login

Parteneri

ARQA-VET este Punct Naţional de Referinţă pentru asigurarea calitătii în educaţie si formare profesională în Austria. Obiectivul principal al ARQA-VET este de a promova o cultură a calității în educația şi formarea profesională din Austria, prin furnizarea de expertiză pentru punerea în aplicare a procedurilor de asigurare a calității și a sistemelor de management al calitătii. ARQA-VET cooperează cu instituții de referinţă pentru asigurarea calităţii în domeniul educaţiei și formării profesionale din alte ţări membre şi sprijină schimburile internaționale în Reţeaua Europeană de Asigurare a Calităţii in Educație şi Formare Profesională (EQAVET).


 

INTER BUSINESS TRAVEL este membru cu drepturi depline al Romanian Convention Bureau din anul 2003.

INTER BUSINESS TRAVEL (IBT) este o companie privată cu o vastă experienţă în organizarea de evenimente atât în ţară cât şi în străinatate şi în oferirea de consultanţă în domeniu.


 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) este instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, înfiinţată prin Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006. ARACIP realizează evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie precum şi autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. ARACIP elaborează standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare pentru învăţământul preuniversitar. ARACIP este membru cu drepturi depline al SICI (Standing International Conference of Inspectorates), care grupează 25 de inspectorate şi agenţii de evaluare din Europa, şi al EQA-VET(European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training).

Inspectoratele Şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) care urmăresc modul de organizare și de funcţionare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional, asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, asigură calitatea învăţământului și respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară, organizează şi îndrumă activitatea de perfecţionare a personalului didactic, înfiinţează, cu avizul MECTS unităţi şcolare ale învăţământului de stat şi propun reţeaua de şcolarizare, coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu personal didactic necesar, în conformitate cu prevederile Statutului personalului didactic, coordonează utilizarea, dezvoltarea și protejarea bazei didactico-materiale din unităţile de învăţământ, coordonează organizarea admiterii și a examenelor de absolvire din unităţile de învăţământ, precum și a concursurilor şcolare.

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea