Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Login
rețeaua 05 - Construcți, instalații și lucrări publice

Denumirea rețelei

Rețeaua 05 - Construcți, instalații și lucrări publice

CONSIL- P

 

Domeniu pentru care e constituită

Construcți, instalații și lucrări publice

 

Organigrama

Organigrama comitet coordonare

Organigrama echipă implementare

 

Declație privind viziunea și misiunea rețelei

Misiunea reţelei

Misiunea reţelei parteneriale CONSIL – P , este de a implementa programe şi acţiuni de îmbunătăţire a calităţii în concondanţă cu Declaraţia de la Copenhaga (2002) prin care asigurarea calităţii în formarea profesională devine o prioritate europeană.

Rolul reţelei parteneriale CONSIL – P este de a asigura o mai bună corelare dintre cererea şi oferta de formare, creşterea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă, îmbunătăţirea accesului la formarea profesională, în special pentru grupurile vulnerabile, în scopul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Reţeaua partenerială CONSIL – P va realiza un parteneriat între şcolile din domeniul construcţii- pentru creşterea si promovarea calitatăţii, dezvoltarea creativităţii, spiritul inovativ, colaborarea, transparenţa, descentralizarea prin activităţi de peerlearning, peerreview, comunicare utilizând platforma –pentru transfer de bune practici aplicând Cadrul Comun European în domeniul asigurării calităţi în TVET

Scopul final al activităţii reţelei parteneriale CONSIL – P converge spre colectarea informaţiilor şi realizarea unei baze de date comune privind nevoile pieţei muncii, crearea unui management eficient de comunicare între şcoli, promovând activităţile inovative, cooperarea şi diseminarea bunelor practici.

Viziunea

Reţeaua partenerială CONSIL – P pune bazele unui consorţiu educaţional în domeniul Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice