Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

Login
Noutăți rețea 12

Denumirea rețelei

Reteaua 12 DESIGN IPT

DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE

 

Domeniu pentru care e constituită

Industrie textilă și pielărie

 

Organigrama

Organigrama comitet coordonare
Organigrama echipă implementare

 

Declație privind viziunea și misiunea rețelei

MISIUNEA REŢELEI

Misiunea reţelei parteneriale DESIGN IPT, este de a implementa programe şi acţiuni de îmbunătăţire a calităţii în concondanţă cu Declaraţia de la Copenhaga (2002) prin care asigurarea calităţii în formarea profesională devine o prioritate europeană.

Rolul reţelei parteneriale DESIGN IPT este de a asigura o mai bună corelare dintre cererea şi oferta de formare, creşterea capacităţii de ocupare a unui loc de muncă, îmbunătăţirea accesului la formarea profesională, în special pentru grupurile vulnerabile, în scopul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere.

Reţeaua partenerială DESIGN IPT va promova calitatea, dezvoltarea creativităţii, spiritul inovativ, colaborarea, transparenţa, descentralizarea, principii care stau la baza reţelelor parteneriale. Scopul final al activităţii reţelei parteneriale DESIGN IPT converge spre colectarea informaţiilor şi realizarea unei baze de date comune privind nevoile pieţei muncii, crearea unui management eficient de comunicare între şcoli, promovând activităţile inovative, cooperarea şi diseminarea bunelor practici.

VIZIUNEA REŢELEI

Calitate în IPT pentru noi oportunităţi pe piaţa muncii prin reţele parteneriale.

SIGLA REŢELEI

Şcoala te face om, iar haina te înnobilează !